Hoffman "Ivy League Fishing"
100% cotton 44" wide
$8.29 per yard.